Materiały dydaktyczne

Zapraszam wszystkich do korzystania z zamieszczonych tu materiałów

ostatnia aktualizacja 03. 08. 2020 r.

Zapraszam na studia doktoranckie pod moją opieką    Zasady naboru

Wiadomość na temat e-lerningu

Szanowni Studenci i Kursanci zajęcia prowadzę w trybie zdalnym na platformie

Microsoft Teams.

Zajęcia są otwarte.

 Konsultacje telefoniczne poprzez e-mail lub ww. platformę - codziennie.

 

Wybrane zagadnienia elektrotechniki i techniki mikrofal - kurs WRT  2020

        cz. 1.    cz. 2.    cz. 3.

        przykład pytań testowych

   

    Fizyczne Podstawy Elektroniki

Zestawy pytań z FPE do całości wykładów

Zestaw 1      Zestaw 2     Zestaw 3

 

Przykład pytań testowych z FPE

 

   Laboratorium Teledetekcji     

sensory akustyczne    elementy sonolokacji

     Podstawy Akustyki wykład     PA1   PA2

     Przykładowe pytania testowe z PA

     Podstawy Akustoelektroniki wykład  PAE cz. 1  PAE cz. 2

     Podstawy Akustoelektroniki przykładowe pytania kolokwialne

     Echolokacja wykład

     Echolokacja - przykładowy test

     Podstawy echolokacji - przykłady pytań

     Systemy Rozpoznania Pola Walki    wykład

     Technika radarowej penetracji gruntu   wykład

     Technika radarowej penetracji gruntu - przykłady pytań

    Materiały Elektroniczne wykład

    Materiały elektroniczne- przykłady pytań

     Dla Dyplomantów    Poradnik Dyplomanta     Przykładowa prezentacja

     Dla Doktorantów Czujniki Akustyczne  Komputerowa Symulacja Pola EM

 _______________________________________________________________________

 

 INTERESUJĄCE STRONY Z ZAKRESU TECHNIKI MIKROFAL I TEORII POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Microwave Principles
Wykres Smitha (a może Kurokawy?)
Microwave Journal

Acoustoelectronic devices - baza artykułów

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

Niestety zarówno inżynierskie jak i magisterskie są już zrezerwowane.

 

 

Tematy dla doktorantów

Radarowa diagnostyka zdrowotności drzew

Zagadnienia transportu masy w mikropompach akustycznych

Przetwarzanie sygnałów w ultraszerokopasmowych radarach ze schodkową modulacją częstotliwości

 

Topic of training course for foreigners

1. Comparison of detection capability of metal  detector and ground penetrating radar  (done)

2. Comparative analysis of antennae type influence on the ground penetrating radar echoes signal  

     structure  (free)

3. Piezoelectric infrasounds detector (free)

4. An analytical study of SODAR (free)

5. Ultrawideband lemniscate antenna (free)


KONSULTACJE  przez E-MAIL 

      kto pyta błądzi rzadziej                       

Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree education web templates