O sobie samym

zainteresowania (zawodowe i prywatne - zbiory te nie są całkowicie rozłączne):

matematyka

fizyka

filozofia

elektronika wielkich częstotliwości

akustoelektronika mikrofalowa

radary penetracji gruntu

astronomia

historia naturalna
biologia

muzyka
literatura

języki obce

żeglarstwo

paralotniarstwo

WIKIPEDIA

Google Scholar

The On-line Encyclopedia Of Integer Sequences

Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree education web templates