English version is here               

 

Witamy na stronie georadarowej

Zakładu Teledetekcji, Instytutu Radioelektroniki,

Wydziału Elektroniki, Wojskowej Akademii Technicznej

 

 
 

  Laboratorium

  Badania

  Fotogaleria

  Filmy

  Publikacje

  Nagrody

  Usługi

  Współpraca

  Kontakt

 

Technika Georadarowa

albo też GPR (ang. ground penetrating radar) pozwala na wykrywanie różnego typu obiektów podziemnych bez potrzeby kopania. Detekcja tego rodzaju możliwa jest przy wykorzystaniu zjawisk propagacji fal elektro-magnetycznych w strukturze gruntu i ich odbicia od znajdujących się w nim obiektów o wystarczająco różnych od tegoż gruntu parametrach elektrycznych. Metodą tą można znajdować fragmenty podziemnych budowli, pustki, rury, cieki wodne, złoża minerałów, a nawet drobne przedmioty. Zależnie od stosowanego sprzętu osiąga się głębokości od kilku cm do nawet jednego kilometra, przy czym rozdzielczość zobrazowań maleje zwykle wraz z głębokością.
Wymienione cechy sprawiają, że technika GPR znajduje liczne zastosowania i wciąż intensywnie się rozwija.

 

zobacz:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Georadar

http://www.tuitera.eu/

http://home.agh.edu.pl/~karcz/

  ZAKŁAD TELEDETEKCJI

Grupa badawcza GPR pracuje w ramach Zakładu Teledetekcji Instytutu Radioelektroniki, Wydziału Elektroniki, Wojskowej Akademii Technicznej, w którym ma swoje laboratoria badawcze radarów różnego typu. Posiadamy unikalny w skali europejskiej sprzęt badawczy umożliwiający testowanie najnowszych technik radiolokacyjnych w tym także technik GPR.


Działalność Badawcza

Siedmioosobowa grupa badawcza legitymuje się dużym doświadczeniem i wiedzą z zakresu radiolokacji i na stałe współpracuje z wieloma placówkami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką radarową. Grupa zrealizowała dwie prace badawcze dot. problemetyki GPR tj. Projekt Badawczy Zamawiany PBZ-MNiSW-DBO-04/I/2007 temat 15 oraz we współpracy z    Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji S. A. Projekt Badawczo Rozwojowy OR00006909 pn. "Demonstrator technologii mobilnej platformy z ultraszerokopasmowym radarem do wykrywania ukrytych w ziemi niebezpiecznych obiektów".

 

 Zapraszamy na studia doktoranckie z zakresu techniki radarowej

 

autor strony: Mateusz Pasternak, ostatnia aktualizacja 05. 07. 2013 r.