Start

 Laboratorium

 Fotogaleria

 Film

 Publikacje

 Nagrody

 Usługi

 Współpraca

 Kontakt

 

   

Badania

 

 

 

Obszary naszej aktywności badawczej obejmują

 • teorię GPR

 • nowe konstrukcje GPR,

 • badania wpływu parametrów obiektów na zobrazowania GPR,

 • badania zmienności przenikalności elektrycznej gleb,

 • modelowanie matematyczne gleb,

 • rozpoznawanie wzorców,

 • detekcję obiektów poprzez nieprzeźroczyste przeszkody,

 • oprogramowanie specjalistyczne,

 • anteny GPR (także projektowanie)

 

 

 

 
         
 do góry     Pomiary parametrów anteny spiralnej 

 

         
 do góry     Testy anteny typu bow-tie na poligonie otwartym
         
 do góry     Zobrazowanie typu B dwóch obiektów
         
 do góry    

Echo georadarowe ("dane surowe") dla sondowania bistatycznego przy pionowym ustawieniu anten spiralnych o przeciwnych polaryzacjach - celem jest surogat miny PMD 7 z usuniętym zapalnikiem (brak elementów metalowych). Pasmo skanowania 2,25 GHz

         
 do góry    

Surowe zobrazownie struktury gleby z dwoma widocznymi obiektami metalicznym i niemetalicznym. Reflektometryczny pomiar ze schodkową modulacją częstotliwości anten typu bow-tie.

         
 do góry     Zobrazowanie wykorzystujące technikę syntetycznej apertury (SAR)  
         
 do góry     Triada anten tubowych przygotowana do badań

 

         
 do góry     Teoretyczne badania wpływu kształtu obiektów na zobrazowania GPR