Start     Laboratorium     Badania     Fotogaleria     Nagrody     Usługi     Kontakt
   

Najnowsze publikacje zespołu

1. K. Jasek, W. Miluski, M. Pasternak, A new system for acoustoelectronic gas sensor analysis, Acta Physica Polonica A, vol. 124, nr 3, 2013

2. K. Jasek, M. Pasternak, Influence of humidity on SAW sensor response,  Acta Physica Polonica A, vol. 124, nr 3, 2013

3. M. Pasternak, P. Kaczmarek, J. Pietrasiński, W. Czarnecki, Zastosowanie techniki radarowej do diagnostyki stanu pni drzew, Elektronika, 3, 2013

4. M. Pasternak, J. Pietrasiński. P. Kaczmarek, O pewnej modyfikacji układu zasilania anteny typu bow-tie, Materiały 6. Konferencji Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne UiSR 2013

5. W. Czarnecki, J. Pietrasiński, M. Pasternak, Homomorficzne przetwarzanie sygnałów w radarowym systemie penetracji gruntu, Materiały 6. Konferencji Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne UiSR 2013

6. M. Pasternak, W. Czarnecki, J. Pietrasiński,  A. Witczak, Zastosowanie radarów penetracji gruntu do detekcji infrastruktury podziemnej, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne . Wybrane problemy 3, red. A. Kawalec, A. Witczak, WAT 2014

7. W. Czarnecki, R. Kędzierawski, J. Pietrasiński,  M. Pasternak, Przetwarzanie sygnałów w radarowym systemie penetracji podłoża oparte na koncepcji odwróconego czasu, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne . Wybrane problemy 3, red. A. Kawalec, A. Witczak, WAT 2014

8. M. Pasternak, K. Skocki, P. Kaczmarek, J. Pietrasiński,  Wybrane wyniki georadarowych badań analogów regolitu marsjańskiego. Materiały Konferencji Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Jachranka 2014

9. M. Pasternak, W. Miluski, W. Czarnecki, J. Pietrasiński, An optoelectronic-inertial system for handheld GPR positioning, Proc. of International Radar Symposium 2014

10. M. Pasternak, W. Czarnecki, P. Kaczmarek, J. Karczewski, D. Silko, Wieloantenowe podejście do pomiarów georadarowych, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, 56, 2, 2015 

11. M. Pasternak red., Radarowa penetracja gruntu, GPR, WKiŁ, Warszawa 2015 .

               

 

 Powrót na górę strony