Home     Laboratory     Researches     Gallery     Movies     Prizes     Services     Cooperation     E-mail
 

 

Our publication activity

1.      M. Pasternak, Applicability of different oscillators topologies for high frequency SAW sensors construction, Acta Physica Polonica A, nr 6 vol 118, 2010.

2.      M. Pasternak, J. Pietrasiński, D. Silko, P. Kaczmarek, Wpływ geometrii układu antenowego na wynik radarowego sondowania przypowierzchniowych warstw gruntu, Elektronika, nr 9, 2010.

3.      M. Pasternak, D. Silko, Software for Simulation of Electromagnetic Waves Propagation Through the Soil with Buried Objects, Proc. of 11th International Radar Symposium IRS-2010.

4.      P. Kaczmarek, J. Karczewski, M. Łapiński, Detection of Subsurface Non-Metalic Objects using Stepped Frequency Continuous Wave Ground Penetrating Radar, Proc. of 11th International Radar Symposium IRS-2010.

5.      M. Pasternak, J. Pietrasiński, Radar penetracji gruntu - stan badań w WAT, Konferencja Radiolokacji 2010.

6.      M. Pasternak, Ekranowana planarna antena spiralna do zastosowań w radarowej penetracji gruntu, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej KNTWE 2010.

7.      P. Kaczmarek, J. Karczewski, D. Silko, Georadar jako narzędzie do wykrywania małych obiektów o niskiej zawartości metalu, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej KNTWE 2010.

8.      P. Kaczmarek, M. Łapiński, Porównanie właściwości georadarów mono i bistatycznych w aspekcie wykrywania małych obiektów leżących bezpośrednio pod powierzchnią ziemi, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej KNTWE 2010.

9.      J. Karczewski, M. Łapiński, D. Silko, Pomiar właściwości elektrycznych ośrodka geologicznego z zastosowaniem wektorowego analizatora sieci, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Elektronicznej KNTWE 2010.

10.   M. Pasternak, Zdalna detekcja obiektów niebezpiecznych z zastosowaniem ultraszerokopasmowych radarów lokowanych na platformach mobilnych, Sympozjum - Roboty Inżynieryjne Współczesnego Pola Walki 2010.

11.   M. Łuszczyk, A. Arvaniti, A. Kawalec, M. Pasternak, Ultra-Wideband Ground Penetrating Radar for Landmine and Dangerous Objects Buried in Ground Detection, Proceedings on 8th International Armament Conference on Scientific Aspects of Armament & Safety Technology 2010.

13.  M. Pasternak, R. Kędzierawski, J. Pietrasiński, Finite element method application for simulation of ground penetrating radar response, Computational Methods and Experimental Measurements XV, WIT Press 2011.

14.  C. Leśnik, A. Kawalec, P. Serafin, A real time SAR processor implementation with FPGA, Computational Methods and Experimental Measurements XV, WIT Press 2011.

15.  R. Kędzierawski, M. Pasternak, Analiza stosowalności okien czasowych w dziedzinie częstotliwości do uproszczenia interpretacji zobrazowania GPR, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 87 NR 10/2011.

16.  M. Pasternak, J. Pietrasiński,, Small SFCW GPR Application for IED Detection, Nato Panel SET-175 (materiały NATO Confidential) 2011.

17.  P. Kaczmarek, J. Karczewski, M. Łapiński, W. Miluski, M. Pasternak, D. Silko, Stepped frequency continuous wave radar unit for unexploded ordnance and improvised explosive device detection, International Radar Symposium, 2011.

18.  W. Czarnecki, M. Pasternak, J. Pietrasiński, Radar signal simulation by stochastic modification of its experimental records, Proc. of IEEE CIE International Conference on Radar, 2011.

19.  K. Jasek, W. Miluski, M. Pasternak, New approach to SAW gas sensors array response measurement, Acta Physica Polonica, 120, 4, 2011.

20.  M. Pasternak, A. Kawalec, A. Arvaniti, E. Orzeł -Tatarczuk, J. Popkowski, Remote GPR platform for IED detection, International Workshop on Sensors for Detection of IED, Stockholm,  publikacja niejawna, 2011.

21.  W. Czarnecki, M. Pasternak, Analiza sygnału ze schodkową modulacją częstotliwości odbitego od obiektu ukrytego pod powierzchnią ziemi, 43 Konferencja Naukowo - Techniczna Radiolokacji, 2011.

22.  M. Pasternak, J. Pietrasiński, Antysymetryczna antena typu VIVALDI do zastosowań w radarach penetracji gruntu, 43 Konferencja Naukowo - Techniczna Radiolokacji, 2011.

23.  A. Arvaniti, P. Kaczmarek, A. Kawalec, E. Orzeł-Tatarczuk, M. Pasternak, J. Popkowski, Mobilna platforma z ultra-szerokopasmowym radarem penetracji gruntu do wykrywania ukrytych w ziemi niebezpiecznych obiektów, 43 Konferencja Naukowo - Techniczna Radiolokacji, 2011.

24.  M. Pasternak, P. Kaczmarek, D. Silko, J. Karczewski, O możliwości oceny stanu ukorzenienia drzew za pomocą metody georadarowej, 43 Konferencja Naukowo - Techniczna Radiolokacji, 2011.

25.    A. Arvaniti, E. Orzeł-Tatarczuk, J. Popkowski, P. Kaczmarek, A. Kawalec, M. Pasternak, Mobilna platforma z ultraszerokopasmowym radarem do wykrywania ukrytych w ziemi niebezpiecznych obiektów,  in A. Kawalec red, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Wybrane Problemy pp. 261, 2012.

26.    M. Pasternak, J. Pietrasiński, Antysymetryczna antena Vivaldi do  zastosowań w radarach penetracji gruntu,  in A. Kawalec red, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Wybrane Problemy pp. 275, 2012.

27.    P. Kaczmarek, J. Karczewski, M. Pasternak, D. Silko, O możliwości oceny stanu ukorzenienia drzew za pomocą metody georadarowej,  in A. Kawalec red, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Wybrane Problemy pp. 289, 2012.

28.    K. Jasek, M. Pasternak, Zastosowanie metody SIMPLISMA do ekstrakcji obiektów w zobrazowaniach radarów penetracji gruntu,  in A. Kawalec red, Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, Wybrane Problemy pp. 299, 2012.

29.      K. Jasek, S. Neffe, M. Pasternak, SAW sensor for mercury vapour detection, Acta Physica Polonica A, 122, 5, pp. 825-829, 2012.

30.      Z. Bielecki, J. Janucki, A. Kawalec, J. Mikołajczyk, N. Pałka, M. Pasternak, T. Pustelny, J. Wojtas, Sensors and systems for the detection of explosive devices – The Overview, Metrol. Meas. Syst., Vol. XIX, No. 1, 2012.

31.      R. Kędzierawski, J-M. LeCaillec, W. Czarnecki, M. Pasternak, Subsurface soil modeling based on geological database for simulation of electromagnetic wave propagation, IRS 2012, 19th International Radar Symposium Proc., pp. 441-445, 2012.

32.      W. Czarnecki, M. Pasternak, J. Pietrasiński, A. Witczak, Zastosowanie radarów penetracji gruntu do detekcji infrastruktury podziemnej, Sympozjum URSI, 2012.

33.      W. Czarnecki, R. Kędzierawski, J. Pietrasiński, M. Pasternak, Przetwarzanie sygnałów w radarowym systemie penetracji podłoża oparte na koncepcji „odwróconego czasu”, 5. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, 2012.

34.  M. Pasternak, P. Kaczmarek, J. Pietrasiński, W. Czarnecki, Zastosowanie techniki radarowej do diagnostyki stanu pni drzew, 5. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne, 2012.

35.   M. Pasternak red., Radarowa penetracja gruntu, GPR, WKiŁ Warszawa, 2015.

  Return to top of page