Tablica ta została zamieszczona w dwutomowym wydaniu skryptu pt. 

"Literatura Źródłowa do kursu "PODSTAWY FIZYKI" na Politechnice .... mniejsza z tym. 

Możliwe, że każda z polskich uczelni ma w swoim dorobku taki kwiatek.

Na uwagę zasługuje kilka nazwisk i faktów, które autor zamieścił w prawym dolnym rogu tablicy.

Skrypt wydano "do użytku wewnętrznego" w 1983 r.

Szanowni Studenci. Cieszcie się, że możecie teraz studiować fizykę i inne przedmioty bez niepotrzebnych dodatków.